Om våra produkter

Bänkskivor

Picky Living ansvarar endast för mått vid beställd uppmätning. I övriga fall då uppmätning inte beställs via oss eller då vi inte tillhandahåller denna tjänst, är det kundens ansvar att inkomma med exakta mått. Vid beställning av natursten kan den levererade bänkskivan skilja sig från de prov vi har i vårt showroom.

Vi tillämpar inte ROT vid montering av bänkskivor.