Leverandstiden ligger aktuellt på cirka 13-14 veckor